Lärares lärande

Lärares lärande
Författare
Medverkande
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor335
Vikt0
Utgiven1994-01-01
SABEm-c.04
ISBN 9789144348216
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Samhällsförändringarna leder till stora krav på utveckling av skolans verksamhet. Skolan ska förbereda för ett livslångt lärande samtidigt som alla elever får en kvalificerad yrkesutbildning. Om detta mål ska kunna uppnås måste lärarnas kompetens stå i centrum för den långsiktiga utvecklingen av skolan. I denna bok, som ger en översikt över forskning och praktiska erfarenheter rörande skolutveckling och lärares kompetensutveckling, tas bland annat följande frågor upp till diskussion: •Hur kan skolan bli en lärande organisation? •Vilka är betingelserna för lärares eget lärande? •När och hur utvecklar lärare sin kompetens? •Hur kan förutsättningarna för lärares eget lärande förbättras? Den nationella utvecklingsplanen för skolväsendet betonar att skolan måste utvecklas till en lärande organisation.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se