EU:s grundfördrag och rättighetsstadga

EU:s grundfördrag och rättighetsstadga
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor352
Vikt0
Utgiven2019-01-29
SAB Oeale
ISBN 9789144128641
I ett användarvänligt pocketformat presenteras här de mest centrala delarna av EU:s primärrätt: • Fördraget om Europeiska unionen (FEU) • Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) • EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (EUSGR) samt de förklaringar som utarbetats för att ge vägledning 
 vid tolkning av stadgan • Protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. För att underlätta förståelsen och göra det enklare att navigera i materialet, har texterna försetts med tydligt markerade sökord i marginalen. Sökorden finns dessutom, tillsammans med andra nyckelord, samlade i ett användbart register sist i boken. En mer fullständig redovisning av EU:s primärrätt, inklusive alla viktiga protokoll till EU-fördragen samt Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, finns i EU:s grundfördrag och annan primärrätt som ges ut av Studentlitteratur.