Komparativ politik (paket)

Komparativ politik (paket)
Författare
Medverkande
Förlag Studentlitteratur AB
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2018-07-13
SABOc.03
ISBN 9789144127200
<p class="htmlized">Hur fungerar politiska system? Hur är de uppbyggda och hur skiljer de sig åt länder emellan? Det är några av de frågor som behandlas i Komparativ politik - Institutioner och beteende. Utöver en presentation av grundläggande begrepp och metoder jämförs centrala institutioner, som till exempel parlament, regeringar och statsformer, och aktörsgrupper som politiska partier, intressegrupper och media. Därtill görs jämförelser mellan medborgares politiska beteenden, politiska kulturer och värderingar.

<p class="htmlized">Hur fungerar politiska system? Hur är de utformade och hur skiljer de sig åt länder emellan? I Komparativ politik -&nbsp;Tio politiska system beskrivs hur politiska system är uppbyggda i tio länder: Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA, Brasilien, Indien, Kenya, Ryssland, Kina och Iran. För varje land presenteras den politiska historien, regeringsform, statsform, partisystem och partier, valsystem och val, vilket möjliggör och underlättar jämförelser.