Styrning av offentligt ägda bolag

Styrning av offentligt ägda bolag
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreManagement
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor124
Vikt0
Utgiven2013-02-21
ISBN 9789144084008
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

I Sverige är det vanligt att bolagisera verksamheter som bedrivs i offentlig regi. Det vill säga i regi av stat, kommun eller landsting. Dessa offentligt ägda bolag är politiskt styrda och därmed tänkta att skapa samhällsnytta. Men givet bolagsformen ställs det också krav på att verksamheten bedrivs på affärsmässiga grunder. Denna kombination av logiker skapar ofta motsättningar inom offentligt ägda bolag, men även i relationen till externa intressenter. Situationen påverkar bolagets styrning och ställer krav på att ägarna till bolaget utvecklar en ägarstrategi.

I boken diskuteras de offentligt ägda bolagens särprägel samt vilka krav denna särprägel ställer på bolagens ägare, styrelse och vd. Författaren resonerar även kring hur styrningen av de offentligt ägda bolagen kan förbättras. Boken är tänkt som kurslitteratur och som stöd för politiker och beslutsfattare i offentlig sektor.