Etnografiska hållplatser : om metodprocesser och reflexivitet

Etnografiska hållplatser : om metodprocesser och reflexivitet
Författare
Medverkande
Förlag Studentlitteratur
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor270
Vikt0
Utgiven2011-09-01
ISBN 9789144073156
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Den här boken illustrerar vikten av att stanna upp vid olika hållplatser längs forskningsprocessens farleder. Varje forskare bör hålla i minnet att de små vägvalen är väl så betydelsefulla som de stora metodologiska besluten. Bokens författare visar att metodprocesser inkluderar situationer som i likhet med fyrplatser kräver att den förbipasserande uppmärksammar sin position. Forskaren medvetandegörs om betydelsen av att reflektera över den kommande metodiska kursinriktningen. Målsättningen med boken är att diskutera de reflexiva beskrivningarnas betydelse för kunskapsproduktionen. Tonvikt läggs på hur olika forskare har resonerat kring sin delaktighet under forskningsarbetets gång och hur de har reflekterat över sina egna tolkningar. Exemplen utgör en provkarta med nedslag i skilda stadier av forskningsarbetet, alltifrån övervägande kring val av studiefält till gestaltning av den slutgiltiga texten. Boken vänder sig till studenter, forskare och museitjänstemän; etnologer, antropologer och andra inom kultur- och samhällsvetenskapliga utbildningsområden som bedriver etnografiska studier.