Det moderna genombrottets prosa - Sju analyser

Det moderna genombrottets prosa - Sju analyser
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
FormatEbok (EPUB)
SpråkSvenska
Antal sidor132
Vikt0
Utgiven2005-04-22
ISBN 9789144052663

I denna bok behandlar sju litteraturvetare några tidstypiska prosaverk och författarskap under 1880-talet, det moderna genombrottet i skandinavisk litteratur. Deras analyser synliggör de samhällsfrågor och problem som var centrala under denna dynamiska period, exempelvis synen på kön och sexualitet, kvinnans krav på frigörelse och författarens roll i samhället.

Flertalet av de romaner som behandlas läses än i dag och utgör en del av vårt levande kulturarv. Bland dessa kan nämnas Victoria Benedictssons ”Fru Marianne” och August Strindbergs ”En dåres

försvarstal”. Andra författarskap och texter är mer eller mindre okända för dagens läsare. Hit hör Stella Kleves skandalomsusade roman ”Bertha Funke” och Anne Charlotte Lefflers ”En sommarsaga”.

Detsamma gäller många av tidens samhällskritiska noveller, som

Alfhild Agrells ”Skymning” och Stella Kleves ”Höstdagar”.

Bokens sju bidrag ger nya perspektiv på en betydelsefull period i skandinavisk litteraturhistoria och visar hur angelägna 1880-talets texter och författarskap är än i dag.

Boken vänder sig främst till studerande i litteraturvetenskap vid universitet och högskolor.