Industriell ekonomi - Faktabok

Industriell ekonomi - Faktabok
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreEkonomi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor355
Vikt0
Utgiven1998-08-14
SABQb
ISBN 9789144007236
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Industriell ekonomi är ett omfattande ämne. Det behandlar den verksamhet som bedrivs i industriföretag, de metoder och verktyg som används för att planera och styra verksamheten, och den omgivning i vilken företagen verkar. Denna grundläggande lärobok omfattar därför många olika områden: produktutveckling, produktion, marknadsföring, strategi, organisation, kalkylering, bokföring, redovisning, finansiering, juridik, företagets marknader och företagets roll i samhället.

Boken Industriell ekonomi riktar sig till flera grupper av läsare. Bland andra: studenter vid tekniska utbildningsprogram som läser ekonomi, ekonomistuderande som vill lära sig om industriföretags verksamhet, yrkesverksamma ingenjörer och ekonomer som vill ha ett praktiskt hjälpmedel i sina dagliga arbeten.

Samtliga författare är verksamma som lärare och forskare vid Institutionen för industriell ekonomi och organisation på Kungl Tekniska Högskolan (KTH). De har en omfattande erfarenhet av undervisning och kursutveckling vid civilingenjörsprogrammet för Industriell ekonomi.