Mervärdesskatt i teori och praktik

Mervärdesskatt i teori och praktik
Författare
Förlag Norstedts Juridik AB
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Vikt396 gr
Utgiven2016-02-05
SABQafbab-c:oe
ISBN 9789139019183
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
I denna bok presenteras gällande svensk lagstiftning, EU-rätt och
relevant rättspraxis avseende mervärdesskatt. Utmärkande för
framställningen är kombinationen av teoretiskt och praktiskt anslag.

Mervärdesskatt i teori och praktik är indelad i en allmän och i en särskild del. I den allmänna delen behandlas mervärdesskattens syfte och utformning, principer, rättskällor samt skattskyldighet och avdragsrätt. Denna del är avsedd att ge läsaren grunderna för mervärdesskatten och därmed underlätta studiet av de frågor som behandlas i den särskilda delen av boken.

I den särskilda delen ges fördjupade redorörelser och i vissa fall författarnas egna synpunkter på ett urval aktuella problemområden, t.ex. företagsförvärv, gränsöverskridande handel, fastigheter och konkurssituationer. Avsikten har i första hand varit att åstadkomma en problemorienterad, snarare än en heltäckande framställning.

Bokens upplägg gör att den med fördel kan användas såväl i
skatterättsutbildning på universitets- och högskolenivå som av praktiskt verksamma jurister och ekonomer.