fbpx

Ordlista för tolkar : svenska arabiska

Ordlista för tolkar : svenska arabiska
Medverkande
Förlag Norstedts Juridik AB
GenreSpråk (inkl. lexikon, parlörer och ordböcker)
FormatHäftad
Språk
Antal sidor206
Vikt0
Utgiven2019-05-13
SABFsg(x)
ISBN 9789138327456
2017 genomfördes en revidering och uppdatering av basordlistan som nu omfattar ca 6 500 svenska termer. Ordlistan har utökats något och upptar i första hand fackord inom områdena:<ul><li>rättsväsende<li>socialförsäkring<li>sjukvård och<li>arbetsmarknad</ul>
Det är den basordlistan som utgör basen i föreliggande svensk-arabiska tolkordlista. Av utrymmesskäl har en stor del av de terminologiska uttrycken inte placerats under substantivet utan listas efter frasens första bokstav, t ex interimistiskt beslut, förflyttad smärta osv. För vissa svenska termer finns inte någon vedertagen översättning till andra språk, varför en del översättningar är nykonstruerade. I denna ordlista har standard-arabiska genomgående använts med tanke på att detta skriftspråk är gemensamt för alla arabisktalande länder.

Stäng meny