Du visar för närvarande En rekond för självbilden
Författaren Doug Danes Misstolkad identitet äntligen på svenska.

En rekond för självbilden

Doug Danes Misstolkad identitet är en insiktsfull guide som visar hur vi kan frigöra oss från ett förflutet som håller oss tillbaka och skapar hinder i våra liv. Som etablerad föreläsare och coach är Doug Dane en viktig röst för dem som, liksom han själv, har kämpat med en traumatisk uppväxt eller av andra orsaker brottas med en förminskande självbild – ett problem vi alla känner igen i olika grad.

I Misstolkad identitet visar Doug Dane hur en negativ självbild formas av tidigare erfarenheter och hur vi kan frigöra oss från dessa begränsningar. Genom en tydlig och praktisk metod lär Dane oss att identifiera och förändra de förvrängda självuppfattningar vi bär på; samma metod som han själv använde för att släppa taget om sitt eget förflutna och restaurera sin självbild. Boken erbjuder steg-för-steg-verktyg för att återskapa en mer positiv och sann självbild.

Detta är Framgångsförlagets andra bok och ett måste för alla som söker vägar till personlig utveckling och ett mer autentiskt liv.