The Stavanger Declaration konstaterar att införandet av digitala lärsystem i skolan måste göras med eftertanke. Foto: Istock

Ny undersökning: Tryckta faktatexter bäst för läsförståelsen

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

En stor grupp forskare har under flera år undersökt skillnader i läsförståelse av tryckta och digitala texter. En av slutsatserna är att digitala texter ofta leder till ökat skummande och mindre koncentrerad läsning.

Det europeiska forskningsinitiativet E-read kopplar ihop runt 200 forskare från en rad ämnesområden som de senaste fyra åren fördjupat sig i hur läsare, särskilt barn och unga, förstår och tar till sig text i digital jämfört med tryckt form. Resultaten mynnade ut i den sammanfattande rapporten The Stavanger Declaration som publicerades i början av 2019.

En av de centrala slutsatserna man gjorde kring digital text var att även om läsförståelsen kan gynnas när digital text är skräddarsydd efter individens behov och önskemål, överskattar läsare sin förmåga att ta till sig innehållet vid digital läsning, särskilt under tidspress, vilket leder till ökat ”skummande” och mindre koncentrerad läsning.

54 olika studier med mer än 170 000 deltagare visar att läsare förstår långa informationstexter bättre om de läser på papper än på skärm, särskilt när läsaren är under tidspress. Inga skillnader kunde däremot uppmätas vad gäller förståelsen av berättande texter.

I ett pressmeddelande där forskningsresultaten sammanfattas konstaterar E-read att analog och digital teknologi båda medför olika fördelar för olika syften och att vi behöver få djupare förståelse för när vilken teknologi bör användas. Stavanger Declaration manar till försiktighet i att introducera digital teknologi i utbildningssyften, och uppmanar till fortsatt forskning på området.

De hävdar att ansvariga inom skolan bör vara medvetna om att skiftet till digitala lärsystem ”inte är neutralt” och måste genomföras tillsammans med väl utvecklade digitala verktyg och strategier, för att inte medföra en tillbakagång i utvecklingen av barns läsförståelse och kritiska tänkande.

Här är hela sammanfattningen av rapporten.

Anna von Friesen

Anna von Friesen

Anna von Friesen frilansar som journalist, redaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster.

anna.von.friesen@boktugg.se

❤️ Tack för att du läste ända hit. Hoppas att läsupplevelsen var bra. Som du märkte slapp du betalvägg. Mycket tack vare läsare som väljer att stödja oss ekonomiskt genom donationer:

(Om du redan är Supporter – tack!)

❤️ Tack för att du läste ända hit. Hoppas att läsupplevelsen var bra. Som du märkte slapp du betalvägg. Mycket tack vare läsare som väljer att stödja oss ekonomiskt genom donationer:

(Om du redan är Supporter – tack!)

Lär dig bokbranschen på 5 minuter

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 8000 andra.