Två slipsar av Christer Hermansson

SNABBRECENSION

Kontorsroman, kan det vara en blivande stor genre med tanke på tv-succéer som The Office? Vår testläsare har läst Två slipsar av Christer Hermansson som har just undertiteln ”en kontorsroman”.

Testläsaren: Rikard, 36, product manager
Läser helst: Väldigt blandat, beror helt på humör. Växlar mellan fackböcker och skönlitteratur.
En bra, nyligen läst, bok : När : vetenskapen om perfekt tajming av Daniel Pink

Beskriv boken kort: En kort, lättläst satirisk och underhållande bok som driver med det stora företaget. Många igenkänningspoäng från den tid man jobbade inom stora bolag. Skön parodi på värderingar och hur man ska bete sig och vara. Trots få sidor är boken lite långsam men bygger i själva verket upp till en rolig tvist.

Kommer du att rekommendera boken till någon och i så fall vem?
Till någon som jobbar i om ett större företag eller organisation. Gärna någon stressad då den är kort.

Något som präglade boken eller som du vill citera ur den?
Hur den gör satir på den stora organisationen med värderingar och språk.

Någon eller några karaktärer (personer) i boken som gjorde intryck på dig?
Det var tydliga personligheter i boken, om än snarlika namn. Man får inte riktigt komma dem nära (förutom slipsarna och huvudpersonen).

Har du läst några andra böcker som påminner om denna, genremässigt?
Inga böcker men det finns liknande krönikor om den stora organisationen.

Var utspelar sig boken, några platser du kände igen?
Huvudpersonen köper slipsar i olika städer men annars är det mest på arbetsplatsen.

Lärde du dig något av boken, i så fall vad?
Nej inte direkt. Lite självrannsakan kanske.

Om författaren: Christer Hermansson har varit verksam som författare i trettio år. Han är född 1963 och Två slipsar är hans sjuttonde bok. Christer debuterade 1990 med prosaboken Inklination.

Boktugg Score
57%

Boktugg Score är ett index som väger samman ett antal olika faktorer för att beräkna hur sannolikt det är att en läsare ska rekommendera eller köpa en viss bok, samt vilket värde läsaren bedömer att den har. Siffran ovan baseras på denna testläsares svar.

Två slipsar : en kontorsroman

Två slipsar : en kontorsroman

  • Förlag: Tusculum Förlag
  • Format: Inbunden
  • Språk: Svenska
  • Utgiven: 2020-01-24
  • ISBN: 9789198513585

OM SNABBRECENSIONERNA: Som komplement till vår mer traditionella litteraturkritik och längre recensioner har Boktugg skaffat sig en testpanel av ovanliga storläsare av böcker. Vi låter dessa testläsa böcker vi får in för recension. Målet är att svara på frågan som alla ställer sig – är detta en bok för mig?

Fler snabbrecensioner ...

Boktips