Ekström & Garay

Förlaget Ekström & Garay finns i Lund och vilar på tre pelare. Den första är traditionell utgivning där förlaget ekonomiskt står för utgivningen. Den andra är ett upplägg där förlaget erbjuder författaren att medfinansiera utgivningen. Även för denna del framhåller Ekström & Garay att de är ett kvalitetsförlag: "många manus blir refuserade då de inte uppfyller våra krav". Den tredje pelaren är förlagets satsning på klassikerutgivning.

Kommande utgåvor

Senast utgivna böcker