Lärarförlaget

Lärarförlaget är ett politiskt och religiöst obundet förlag, som ingår i Lärarfortbildning Lärarförbundet AB – ett helägt dotterbolag till Lärarförbundet. I vårt sortiment hittar du böcker för lärares kompetensutveckling, fortbildning och inspiration. Vi ger ut böcker för förskollärare, grundskollärare, specialpedagoger, gymnasielärare, skolledare och inte minst lärarstudenter.

Våra böcker har kommit till på lite olika sätt. De flesta är skrivna av yrkesverksamma lärare eller förskollärare som delar med sig av framgångsrika arbetssätt eller utvecklingsarbeten samt forskare eller journalister. Vissa är framtagna av redaktionen för någon av Lärarförbundets tidningar, exempelvis Pedagogiska magasinets skriftserie. En del är antologier där lärare, forskare eller experter inom ett område har bidragit med sina kunskaper.

Senast utgivna böcker