SISU Idrottsböcker

Om SISU Idrottsböcker

SISU Idrottsböcker är idrottens förlag. Böcker och digitala produktioner i vårt sortiment bidrar både till att utveckla elitidrotten och till att förbättra livskvalitet och hälsa hos den breda allmänheten. Runt om i Sverige och världen finns mängder av idrottskunskap förvärvad genom forskning och decennier av praktisk erfarenhet. Vårt uppdrag som idrottens förlag är att samla in denna kunskap och göra den tillgänglig för fler.

Synpunkter & feedback

SISU Idrottböckers utgivning är inriktad på utbildningslitteratur av hög kvalitet inom områdena idrott och hälsa. Saknar du något i vårt sortiment? Du kanske har sett någon utländsk bok som du tycker borde översättas, en intressant forskningsrapport som borde utvecklas, en bra ledarfilosofi som borde skrivas ner? Hör av dig till oss!

Vi tar gärna emot tankar och idéer, manuskript och synopsis till info@sisuidrottsbocker.se

Under vissa perioder får vi många manuskript skickade till oss och det kan ibland dröja innan vi hinner bedöma dem. Vi har tyvärr inte möjlighet att ge kommentarer kopplat till de manus vi tackar nej till. När det gäller insända, ej beställda manuskript åtar vi oss inte att bekräfta att vi har mottagit dem och vi återsänder dem inte om de kommer per post.

Senast utgivna böcker