Madeleine Siösteen Thiel

Madeleine Siösteen Thiel f-53, civilekonom, uppvuxen på Södermalm och bor i Stockholms innerstad. Madeleine har en lång erfarenhet inom politiken och en professionell bakgrund från statsförvaltningen liksom erfarenhet från internationella miljöer.