Catarina Kent

Att debutera som författare vid sextiotre års ålder kändes följdriktigt för Catarina som arbetar som kreatör inom flera andra områden såsom design och foto.

Ett befriande avstånd till alla berättelser som vill ut ihop med ett mognande mod att våga släppa sargen gör hennes skrivprocess driven och enkel, oftast luststyrd. Att disciplinerat sitta och skriva på bestämda tider är inget för Catarina

Relationer är det genomgående temat i Catarina romaner. Kombinerat med komplexiteten som kommer ur dagens alltmer stressade och sjuka psyken hos oss människor i västvärlden.

I kommande romaner får genusperspektiven en centralare roll och de olika horisonterna maskulint, feminint och icke binärt undersöks.