Lenah Margård

Lenah Margård är förskollärare, metodiklärare och fil.mag. i pedagogik med inriktning barnkultur, estetiska ämnen samt fördjupning inom barns empatiska utveckling. Lenah har ledarutbildning i dynamisk pedagogik och är utbildad lekarbetspedagog samt har ordnat kurser i Levande Verkstad för lärare. Hon har mer än 35 års arbetslivserfarenhet med specialkompetens inom lek, barnkultur och samverkansformer för förskola och skola och har anlitats för att driva utvecklingsprojekt;samt varit redaktör för dokumentationen. Ett längre projekt med kommunala medel;en riktad åtgärd för att uppnå ökad måluppfyllelse med kommunala medel genom lekarbete - genomfördes under två års tid. LENAH MARGÅRD har anordnat ett antal välbesökta föreläsningar inom förskola/skola för föräldrar, olika lärare och övrig personal inom barnomsorg och skola i området empatisk utveckling, lek och skapande. Numera är hon förutom författare, aktiv i Föreningen lekarbetes styrelse; både mormor och farmor, där allt lekande kommer mycket väl till pass.