Oskar Brandt

Oskar Brandt, född 1975, är en journalist och fil. mag. i historia från Göteborg, Sverige. Han har ett aktivt politiskt engagemang sedan den tidiga barndomen. Han har en bred erfarenhet av arbete från restaurang, butiker på färjor, brödtillverkning och tidningsförsäljning. Efter sin universitetsexamen har Oskar arbetat som journalist, gymnasielärare, informatör och copywriter. Han har studerat vid Göteborgs universitet och University of Wales, Lampeter. Oskar har under sitt liv sett och erfarit hur kraven på människorna och i arbetslivet hårdnat alltmera och skriver om detta.

Läs mer på författarens hemsida www.oskarbrandt.com