Maria Ripenberg

Maria Ripenberg är journalist och författare från Uppsala som de senaste tretton åren arbetat som ledarskribent och debattredaktör på Upsala Nya Tidning. 

"I januari 2019 promoverades jag till filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet för mina faktabaserade ledare och mitt arbete med att föra ut aktuell forskning via panelsamtal riktade till allmänheten. De senaste åren har jag också arbetat på den bok, Historiens vita fläckar. Om rasismens rötter i Sverige som kom ut på Appell förlag i september. Boken visar att väsentliga delar av berättelsen om Sverige i mitten på förra seklet flyttades ut i marginalen. Trots rikligt med äldre källor och aktuell forskning lyser svenska koloniala epoker alltjämt med sin frånvaro i skolböcker och uppslagsverk. Generationer av svenskar har därför inte de kunskaper som krävs för att förstå och bekämpa dagens alltmer normaliserade rasism i vårt land. Sverige har genom historien haft samma koloniala ambitioner som andra europeiska länder; kolonier i Amerika och Västindien, slavhandel på Guineakusten och kolonisering av Sápmi, liksom deltagande i Kongostatens terror, rasbiologi, etnoshower, människozoo osv.

Förutom denna bok, som är genreöverskridande - faktabaserad och litterärt gestaltande med personlig berättarton - har jag skrivit poesi sedan tonåren. Dikter har publicerats i litterära magasin och i flera antologier. "