Johanna Sandberg

Johanna Sandberg, född 1980, är både författare och illustratör bosatt i gammal tågstation i Södermanland med sina två barn, Zid och Knut, och sin kärbo. I första hand är hon utgiven med litteratur för barn, men skriver även för den vuxna publiken. 

Författaren finns på Instagram: sandberg_johanna