Lars Lönnroth

Lars Lönnroth är född 1935, professor emeritus vid Göteborgs universitet, tidigare lärare vid University of California Berkeley och kulturchef på Svenska Dagbladet. Han har skrivit böcker om bland annat muntlig diktning, Bellman och fornisländsk litteratur samt varit huvudredaktör tillsamman med Sven Delblanc för Bonniers stora översiktsverk Den svenska litteraturen.