Per Magnus Johansson

Per Magnus Johansson är privatpraktiserande psykoanalytiker, utbildad i Paris. Han disputerade 1999 och är docent i Idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Han är grundare och redaktör för kulturtidskriften Arche, som 2018 utnämndes till Årets kulturtidskrift. Han erhöll 2006 franska utbildningsministeriets Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques, var 2007-2013 ordförande i Sveriges Psykologförbunds etikråd samt 2010-2017 jurymedlem för litteraturpriset till Pär Lagerkvists minne. Han är sedan 2014 medlem i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället. 

Han har gett ut ett tiotal böcker. 2009 publicerades fjärde volymen i serien Freuds psykoanalys; Inblickar i psykiatrins och den psykodynamiska terapins historia i Göteborg 1945-2009. Tillsammans med Claudia Fahlke gav han ut Personlighetspsykologi (2007) och Psykopatologi (2012) på Natur och Kultur. 2014 publicerade han Psykoanalys och Humaniora samt En psykoanalytikers väg. 2018 publicerade han tillsammans med Sven-Eric Liedman En spricka i språket. Freud och Marx – våra samtida på Albert Bonniers förlag. Han gav 2020 ut Corona: En psykoanalytikers dagbok