Hamdi Özyurt

Hamdi Özyurt är född i kurdiska delen av Turkiet 1964, och kom till Sverige för 30 år sedan. Han gav ut mitt första verk vid 28 års ålder (år 1992) i form av en diktsamling. Sedan dess har han alltid haft ett nytt projekt på gång, och idag har han sammanlagt skrivit 22 originaltitlar, varav sex av är romaner. 

"Jag har översatt även fyra barnböcker. Jag har medverkat i flera antologier och årsböcker i både Turkiet och Sverige. Under 1997 och 1998 gav jag ut den lilla humortidskriften Viruset (7 nummer) i Visby. Mina böcker finns tillgängliga på svenska och finns att hitta på svenska bibliotek. I mitt författarskap har jag ärats sex olika litterära priser i både Turkiet, Tyskland och Holland. Två av mina böcker fick litteratur och distributionsstöd från kulturrådet. (Sedefe Kvinna från Varto, Haimdagars Förlag, 2001 och En väg för min son, Storge Förlag, 2016) Efter 29 år på Gotland bor jag i Strängnäs nu.", berättar Hamdi som driver en bokhandel och bokförlag (Storge Förlag).