Hedvig Ekerwald

Professor i sociologi, forskar om ungdomar utifrån ett intersektionellt perspektiv och om sociologins historia