Magnus Rönn

Magnus Rönn är arkitekt (examen 1980 vid Chalmers-Arkitektur). Han har varit verksam som docent (från 1998) vid KTH/Arkitektur och är nu affilierad forskare vid Chalmers. Arbetet vid KTH/A omfattade undervisning och forskning. Magnus har skrivit flera böcker och artiklar om begreppet kvalitet och tävlingar i arkitektur och stadsbyggnad. Han har anlitats som sakkunnig för bedömning av vetenskapliga arbetet (betygsnämnd/opponent), forskningsökningar (vetenskaplig granskning) och haft uppdrag att utvärdera projekt inom arkitektur och stadsbyggnad. Magnus är chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Nordic Journal of Architectural Research.