Anna-Sara Lind

Anna-Sara Lind är professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten. Hennes forskning fokuserar på offentlig rätt i vid bemärkelse, på hur EU-rätten inverkar på rättsutvecklingen inom den medicinska rätten och socialrätten samt hur fri- och rättigheter kan säkerställas i en komplex konstitutionell verklighet. Lind är vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (UU) samt ledamot i styrgruppen för WASP-HS.

Källa: Uppsala universitet