Kent-Inge Perseius

Kent-Inge Perseius är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och docent i hälsovetenskap. Han är verksam som lektor vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Hans forskning hade ursprungligen fokus på personlighetssyndrom men har vidgats till ett bredare fält av psykiatrisk vård samt egenvårdsstöd och förbättringskunskap inom hälso- och sjukvård mera allmänt.