Karin C Ringsberg

Karin C. Ringsberg är med.dr och professor emerita i folkhälsovetenskap samt docent i experimentell socialmedicin, leg. sjukgymnast och pedagog. Hennes centrala forskningsområden är hälsa och lärande ur ett hälsofrämjande perspektiv, intersektoriellt arbete samt global hälsa. I sin forskning använder hon sig av kvalitativa såväl som kvantitativa metoder. Hon har varit verksam vid Nordic School of Public Health NHV i Göteborg, Sverige och som senior forskare vid Göteborgs universitet. Hon är grundare av Nordic Health Promotion Research Network (NHPRN).