Evert Vedung

Evert Vedung är professor emeritus i statskunskap vid Uppsala universitet. Ett huvudintresse är utvärderingens metoder, modeller, användning och historia, former av implementering, politik för stadsförnyelse och innovation, markpolitik, miljöpolitik (ozonskiktet, älvskydd), energipolitik (kärnkraft, kärnavfall, energisparande), styrmedel, statsupplösningar och secessioner. Till hans insatser hör grundboken Utvärdering i politik och förvaltning som översatts till engelska, spanska, tyska, ukrainska, koreanska och portugisiska. Ett annat fält är styrmedel (käppar, morötter, predikningar). Han har skrivit om och tillämpat idéanalys, argumentationsanalys och textanalys. Han har digitaliserat historiska dokument om unionsupplösningen 1905.

Vedung är hedersdoktor vid Linnéuniversitet och universiteten i Helsingfors och Aalborg samt hedersmedlem av utvärderingsföreningarna i Finland, Danmark och Sverige. Han har vistats vid institutioner i USA, Korea, Österrike, Kina och senast i Brasilien.