Peter Mosskin

Peter Mosskin uppvuxen i Stockholm men har bott stora delar av sitt liv på landsbygden: Dalarna, Jämtland, Stockholms skärgård. Har publicerat knappt trettio böcker.  Ett tema är 1968-åren (Ungdomsupproret, Är du lönsam lille vän, Drömmen som brann). Ett andra tema är arbetets värld (Hissmofors lever, Svartrök). Ett tredje är europeiskt  (Skänk åt den fege en hingst, Glöm inte bort att jag finns, Och havet rann in i Sahara). Det fjärde biografier om Cornelis Vreeswijk, Jacques Brel, Georges Brassens och Fred Åkerström.

Har spelat in skivor med progg-gruppen Gläns över sjö & strand. Att Peter Mosskins gamla progglåt "Är du lönsam lille vän" passerat hundrafemtiotusen lyssningar på Spotify har inspirerat till en ny skiva med egna sånger, "Hjärtat slår i Nordanlanden".