Charlotte Silander

Från universitetets hemsida: 

"Jag är docent i statsvetenskap och arbetar som lektor vid institutionen för pedagogik. Mina forskningsintressen inkluderar forsknings- och utbildningspolitiska frågor, så som styrning och organisation av högre utbildning liksom frågor om kön och genus i högre utbildning.

Nyckelord: Högre utbildning, forskningspolitik, europaforskning, jämställdhet i högre utbildning, mångfald, akademisk karriär."