Kerstin Johansson

Undertecknad har en mångårig erfarenhet som lågstadielärare och specialpedagog.

Efter utbildningen till specialpedagog förvärvades en magisterexamen i

utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik. Därefter utbildning inom

området Språkstörning och Grav språkstörning. Intresset för kommunikation och

språkliga utmaningar har funnits med i arbetet som lågstadielärare, specialpedagog på kommunal

nivå, som rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten på regional nivå

och nationellt på Resurscenter Tal och språk i Stockholm.