Sven Rosborn

Sven Rosborn, född den 1949 i Malmö, är en svensk arkeolog och museiman. Han blev 1974 filosofie licentiat i medeltidsarkeologi vid Lunds universitet. Under åren 1970 till 1995 var han anställd på Malmö museer, de sista sjutton åren som museichef för Malmö stadsmuseum. 1991 lade han tillsammans med två kollegor grunden till tidskriften Populär Historia, senare grundades också bokförlaget Historiska Media.

1995 grundade Rosborn tillsammans med kollegan Björn M Jakobsen Fotevikens Museum där han fram till 2013 var informations- och forskningschef. 2006 blev han invald i Skånska Akademien på stol nr 13. Han har skrivit 20 böcker och publicerat flera hundra artiklar. Se mer här om hans författarskap: https://lu.academia.edu/SvenRosborn