Helen Dewitt

Ellinor Ingvar-Henschen är utbildad operasångerska och fil mag i musikvetenskap med fokus på sambandet mellan musik och hälsa. Hon är född 1969 i Stockholm, uppvuxen i Gamla Stan, och bor numera i Lund. Som sångare har hon arbetat på bl.a. Malmö Opera och det Kgl Teater i Köpenhamn. Mellan åren 1993 och 1996 var hon bosatt i Florens där handlingen för hennes första bok ”En sång om övergrepp, kärlek och mod” tar sin början. Det är en skönlitterärt skriven självbiografisk berättelse om musikens och minnets kraft, och hur hon med hjälp av arbetet med sin sångröst bearbetat sviterna av sexuella övergrepp under barndomen. Samt stångats med patriarkala samhällsstrukturers världsuppfattning, och en och annan kulturprofil.