Astrid Ahlberg

Min favoritgenre är fantasy, gärna så kallad portalfantasy som är det jag skriver själv. Gav ut min första bok Porten 2013 som del 1 i en trilogi där del 2 (Delad identitet 2014) och 3 (Kvinnan med silverhåret 2015) nu finns utgivna på Seraf förlag. Mina böcker ligger inte så långt från verkligheten. Jag fascineras av tanken på att det skulle kunna finnas parallella världar där vi kan hamna av en slump.

Hjärnans outforskade kapacitet är ett annan favoritämne för mig. Tankeöverföring och liknande fenomen. Och så vill jag ha med djur i mina böcker!

http://astridahlberg.blogspot.se/