Sten Niklasson

Sten Folke Niklasson, född 27 december 1939, är en svensk författare, generaldirektör och företagsledare. Under perioden 1985-1991 var han generaldirektör och chef för Patent och Registreringsverket och bland annat vice ordförande i Europeiska patentorganisationen (EPO). Han har därefter haft en rad styrelseuppdrag i svenskt näringsliv samt i organisationer som Svenska Uppfinnareföreningen Uppfinnarkollegiet och Tekniska museet. Bland hans övriga uppdrag kan nämnas föreläsningar på flera högskolor och universitet inom och utom landet, såsom Institutet för företagsledning (IFL) vid Handelshögskolan i Stockholm , Institut Européen d´Administration des Affaires (INSEAD) i Fontainebleau och Institut National Polytechnique i Toulouse.

Niklasson har under senare år etablerat sig som författare och har, förutom sina böcker, bidragit med ett stort antal essäer i tidskrifter som Neo, Axess, Medusa, Opus, Läkartidningen och Svensk Tidskrift.