Spår av ett landskap : bronsålder i Blekinge

Spår av ett landskap : bronsålder i Blekinge
Författare
Medverkande
Förlag Blekinge museum
GenreHistoria och arkeologi
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor211
Vikt890 gr
Utgiven2016-10-21
SABJcbc.15
ISBN 9789198259810
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Som ingen annan period i vår förhistoria har bronsåldern gjort bestående avtryck i landskapet. Som eviga påminnelser reser sig längs vägar och höjdstråk monumentala gravhögar och rösen. På hällar och block möter tusentals och åter tusentals inknackade bilder och symboler. Fynd av brons och guld berättar om ett samhälle med stora sociala skillnader men också om långväga kontakter. Att Blekinge i likhet med övriga Sydskandinavien var en del av en större europeisk kultursfär är tydligt. Det innebär inte att utvecklingen varit homogen och överallt följt samma mall. I mötet med lokala erfarenheter och livsmönster har nya kulturimpulser anpassats och många gånger med säkerhet fått ett nytt meningsinnehåll. De arkeologiska undersökningarna är ännu fåtaliga i Blekinge men under senare år har ett par större, länsomfattande inventeringsprojekt