Den sjuka vården 2.0 : från nollvision till patientrevolution

Den sjuka vården 2.0 : från nollvision till patientrevolution
Författare
Förlag Samhällsförlaget
GenreMedicin
FormatDanskt band
SpråkSvenska
Antal sidor150
Vikt304 gr
Utgiven2014-06-16
SABVpb-c
ISBN 9789198060058
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Svenska läkare träffar fortfarande minst antal patienter i hela västvärlden. De rent medicinska framstegen är stora, men alltjämt finns långa köer, framförallt till sjukhusens specialister. Orsaken är en ålderdomlig och föga patientorienterad organisation där 85 procent av alla läkare fortfarande jobbar på sjukhus, där otidsenliga jourläkaravtal får som effekt att för få läkare är närvarande dagtid, och där bristande ledning och ineffektiva it-system gör att läkare bara ägnar 28 procent av sin tid till direkt patientarbete, och över 70 procent ägnas annat. I många andra länder är tidsanvändningen den omvända. De svenska patienterna tillhör också dem som är mest missnöjda med bemötande och delaktighet. Ingen tycks ha totalansvar för patienten och det sker betydligt fler feldiagnoser än vad som är allmänt känt.
Parallellt pågår en patientrevolution, understödd av den kraftiga it-utvecklingen med egna labbtester och diagnosstöd, inför vilken den svenska sjukvården står handfallen. Om inte sjukvården organiseras på annat sätt och resurserna utnyttjas mer effektivt riskeras en kostnadsexplosion. Det finns dock lösningar där patientrevolutionen istället blir till effektiv input och ger kostnadsbesparingar: En flippad sjukvård.
För drygt tio år sedan kom den förra ?Den sjuka vården? ? som förändrade den svenska sjukvårdsdebatten och där de reformförslag som då gavs till stor del genomförts. I denna bok visar författarna vad som hänt sedan dess med produktivitet och tillgänglighet och ger tolv nya konkreta förslag för att reformera sjukvården ? framförallt med tanke på den digitala patientrevolution som nu är här och riskerar att leda till kostnadsexplosion om inte sjukvården omorganiseras.
Författarna: Stefan Fölster och Monica Renstig var två av författarna redan för tio år sedan. Stefan Ohlsson och Lars Wiigh, verksamma på IBM, är de två nya tillkommande författare.