Värdegrunden : Finns den?

Värdegrunden : Finns den?
Författare
Förlag Earbooks
GenrePsykologi
FormatLjudbok (CD)
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2004-10-01
SABEabdg/LC
ISBN 9789197478045
Är det möjligt att i dagens samhälle ha en gemensam värdegrund i skola och samhälle? Vad är definitionen av grundläggande värden?

Bokens syfte är bl.a. att åskådliggöra den pedagogiska verkligheten och dess komplexitet samt med hjälp av begrepp och teorier hjälpa läsaren att förstå och kunna stödja barn och ungdomar i deras moraliska utveckling.
Boken ger ett flertal exempel för att belysa begreppen etik och värden och hur de kan komma till uttryck i skolväsendet.

Kennert Orlenius är fil.dr i pedagogik. Han har varit grundskolelärare i ca. femton år och har arbetat med kompetensutveckling och lärarutbildning lika länge. Han är numera verksam vid Högskolan i Skövde.