Motsträviga synsätt : om rörliga bilder som bjuder motstånd : en vänbok till Olle Sjögren

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Antologin inleds med tre texter om svenska filmer som speglar Folkhemmets förvandling. Sedan närmar vi oss motståndet ur några olika ålders- och könsperspektiv, t ex i en självetnografisk analys som visar hur barndomens motreaktioner kan präglas av ett klassbundet könsperspektiv. Vi får även umgås med animerade rollfigurer som gör komiskt motstånd mot vuxenvärlden i South Park, liksom begrunda ungdomars fascination inför skräckfilmer. I tv-serien House gör själva kroppen uppror. För många kvinnor kan sexualiteten också utgöra del av en motståndsprocess. Ur ett världsfilmsperspektiv ifrågasätts sedan den västerländska dominansen i Afrika och Asien. Boken avrundas med två artiklar som tränger in i samspelet mellan medier, alienation och motståndsformer i dagens samhälle. Här finns plats för intermedial estetik, men också för kritisk samtidsanalys. Antologin är en vänbok till Olle Sjögren, professor emeritus i filmvetenskap, med texter av 16 forskare.