Från Barnjournalen via Lilla Aktuellt - till Häxan Surtants Rapport?

Från Barnjournalen via Lilla Aktuellt - till Häxan Surtants Rapport?
Författare
Förlag Filmförlaget Margareta Rönnberg
GenreMedia och kommunikation
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor368
Vikt800 gr
Utgiven2010-04-01
SABBub-c:k.55
ISBN 9789197454810
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Undersökningen bygger på en analys av 16 timmar nyhetsinslag, bland annat samtliga sändningar av Lilla Aktuellt från 2008. Rönnberg har också analyserat programmets webbsajt, som även bedömts estetiskt av 10-11-åringar. Vidare har 94 fjärdeklassare fått uttala sig (i form av 18 timmar inspelat material) om inslag ur Lilla Aktuellt och 100 stycken 29-51-åringar besvarat en enkät om sin barndoms Barnjournalen, som de säger sig ha mycket positiva minen av – och likställer med programledaren Bengt Fahlström själv. Lilla Aktuellts redaktionsmedlemmar har även deltagit i en gruppdiskussion med Rönnberg. Dagens barntevenyheter lever tyvärr inte upp till föregångaren, vad beträffar förklaringar av vuxnas ”stora” nyheter, eller till Barnjournalens allvar och solidaritet med barn. Lilla Aktuellt har ett internt programuppdrag, som säger att det till 70 procent ska bestå av inslag som ”förklarar och fördjupar de stora nyheterna” och därutöver ”ta upp det som intresserar barn och unga”. Nu är proportionerna snarast de omvända: cirka 30 procent ”vuxennyheter bearbetade för barn” och 70 procent ”inslag om barn”. Femton procent av sändningarna 2008 innehöll ingen enda ”stor vuxennyhet”, bara trevliga livsstilsinslag, och var närmast ett slags mysigt magasin som kunde ha hetat Barnlandet runt... Rönnberg ifrågasätter om man överhuvudtaget längre ska kalla Lilla Aktuellt för ett nyhetsprogram. Kanske vore det t o m bättre med ett riktigt vilt program: Grynets politiska funkarprogram?