Kundkommunikation på apotek

Kundkommunikation på apotek
Författare
Förlag Apotekarsocieteten
GenreMedicin
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor70
Vikt0
Utgiven2003-12-01
ISBN 9789197431835
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Boken samlar ett urval av verkliga fallbeskrivningar och innehåller ett kunskapskapitel som kompletterar föreläsningar från Läkemedelsakademins kurs "Tala med patienter och kunder om läkemedel". Till kundfallen har fogats utvalda diskussionsfrågor och kommentarer som kan starta en diskussion i en studiegrupp där man med diskussionsövningar kan klarlägga olika synsätt och vad som talar för och emot dem. Kundkommunikation på svenska apotek är ett spännande område. Kunskap om psykologiska mekanismer i kundmötet och förståelse för reaktioner underlättar för apotekspersonalen i dess olika roller. Man ska vara trevlig och ge ett vänligt bemötande, ge professionella råd - som ibland kan gå emot kundens föreställning om bästa läkemedelsbehandling - och man måste också följa gällande lagstiftning inom apoteksområdet. Att vara apotekspersonal på tvåtusentalet är ibland komplicerat. Olika roller kan gå isär och ge osäkerhet om vilket bemötande som är bäst lämpat och vad professionell hållning innebär i situationen. Boken är anpassad till Apoteket AB:s satsning på kundkommunikation och kan med fördel användas i en utvidgning med Apoteket AB:s samtalsstruktur som utgångspunkt. I texten ges råd som är allmängiltiga för kommunikationsområdet och boken kan därför vara av intresse för alla som arbetar apoteksnära med kunder. Apotekens huvuduppdrag är att i samarbete med övriga sjukvårdsprofessioner bidra till ökad följsamhet till ordinerade läkemedel.