Björnens märke

Björnens märke
Författare
Medverkande
Förlag Bookea
GenreSvenska berättare
FormatLjudbok (mp3)
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2023-04-19
SABHc.01
ISBN 9789189749580

För 5000 år sedan befann sig den unge Alver i ett dilemma. Som hövdingens son var det bestämt att han skulle ta Sol till sin kvinna men så hade trälkvinnan dykt upp. Att hon hävdade att hon inte var träl väckte ont blod hos många men inte hos Alver och inte heller hos hans trätobroder Hage. Det var något med den egendomliga trälkvinnan som oemotståndligt drog honom till sig. Några sade att hon bar på en hemlighet, några sade att hon var skickat av den onda anden Raa till byn för att förstöra och döda. Hon hade kommit med en handelsman som betalning för en skuld men vad visste Alver om handelsmannen hur än han bedyrade att det inte var något fel på trälkvinnan och att hon arbetade som karl. Men fars varningar ringde i hans öron: akta dej för den där människan.

Boken är en historisk roman som är förlagd till en tid för ca 5000 år sedan. Skådeplatsen för handlingen är på Sälgrundet. Idag ligger platsen i Vrå, utanför Katrineholm där den lokala hembygdsföreningen byggt kopior av dåtida kåtor. Under stenåldern låg byn vid stranden av Lithorinahavet, ett hav som knöt ihop nuvarande Östersjön, Bottenviken Finska viken och sundet som före landhöjningen delade nuvarande Sverige i två delar, ungefär där Götakanal går idag.