EU som aktör i världen

EU som aktör i världen
Serie Europaperspektiv
Medverkande
Förlag Santérus Förlag
GenreEkonomi
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor272
Vikt460 gr
Utgiven2007-01-26
SABQadd-ae
ISBN 9789189449985
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Under de första fyrtio åren av det europeiska samarbetet fokuserade EU på att föra medlemsländerna närmare varandra, genom att garantera fred och frihandel inom unionens gränser. De senaste årens utveckling har dock i grunden förändrat EU:s roll i världspolitiken. Warszawapaktens upplösning, den snabba ekonomiska utvecklingen i länder som Kina och Indien samt de regionala konflikternas ökade betydelse har förstärkt ­kraven på att EU inte bara skall verka för fred och frihandel i Europa, utan också i andra delar av världen. Sedan en tid tillbaka arbetar därför unionen aktivt med att stärka sin ställning inom världspolitiken. Målet för arbetet är att EU ska utgöra en ledande global aktör. I denna bok diskuteras i vad mån EU lever upp till denna målsättning. I vilken utsträckning och inom vilka politikområden kan unionen sägas vara en ledande global kraft? Med vilka medel utövar EU i så fall detta ledarskap? Vilka är de politiska och ekonomiska konsekvenserna av EU:s sätt att agera i världspolitiken?