Göteborgs konsthall : en hundraårig konsthistoria

Göteborgs konsthall : en hundraårig konsthistoria
Författare
Medverkande
Förlag Null & Void Books
GenreKonst
FormatKlotband
SpråkSvenska
Antal sidor532
Vikt2045 gr
Utgiven2021-10-29
SABIib-cz Göteborg: Göteborgs konsthall
ISBN 9789189312012
Göteborgs Konsthall – en hundraårig konsthistoria tar avstamp i 1800-talets Europa då konstutställningar för allmänheten etablerades, via Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 då konsthallen öppnade, och för oss ända fram till pandemiåret 2020.  Boken skildrar hur olika konstnärliga, samhälleliga och politiska rörelser har påverkat verksamheten och hur Göteborgs Konsthall i sin tur har påverkat konsten, samhället och politiken. I denna cirkelrörelse framträder konstnärer, konstverk, människor som arbetat på konsthallen, men också synen på konsten, på besökaren och pedagogiken, den nationella och regionala kulturpolitikens framväxt, staden Göteborgs utveckling – men framförallt Göteborgs Konsthalls betydelse under 100 år. –  Det är med stolthet som vi nu kan lyfta fram några av de oändligt många och betydande möten mellan konst, konstnärer och publik som konsthallen möjliggjort genom åren, säger Ann-Sofi Roxhage, chef för Göteborgs Konsthall. – Med den kunskap och de nya perspektiv som denna bok fört med sig ser vi nu fram emot att ta nästa steg i Göteborgs Konsthalls historia. Unik historieskrivning Göteborgs Konsthall – en hundraårig konsthistoria är skriven av Andréas Hagström tillsammans med flera inbjudna författare. Andréas Hagström har under drygt 20 år på Göteborgs Konsthall byggt upp ett fysiskt och digitalt arkiv över konsthallens historia. Detta material har nu vidareutvecklats och utgör en unik historieskrivning som också inkluderar flera författarröster som bidrar med fördjupning, analys och utblickar. Maria Görts beskriver konstföreningarnas och konsthallarnas etablering i Europa under 1800-talet; Louise Wolthers skriver om den första stora internationella fotoutställningen i Göteborg 1929; Kajsa Widegren om kön och representation utifrån konsthallens historia och Martin Gustavsson om konsthallens materiella förutsättningar, Baumols dilemma och organisatorisk glömska. Lisa Rosendahl har bjudit in en rad konstnärer från olika generationer att ge sin syn på Göteborgs Konsthall och avslutningsvis reflekterar konsthallens konstnärliga ledare Stina Edblom och utställningsintendent Liv Stoltz över konsthallens verksamhet idag och i framtiden. Göteborgs Konsthall – en hundraårig konsthistoria Författare: Andréas Hagström m fl  Förlag: Null & Void Books  Grafisk form: Jonas Williamsson Fotografi: Peo Olsson