Våld och civilisering i Sverige 1750-1870

Våld och civilisering i Sverige 1750-1870
Författare
Förlag Podium
FormatHäftad
SpråkSvenska
Vikt608 gr
Utgiven1999-02-01
ISBN 9789189196100
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Har vi blivit mer civiliserade? Kan man spåra en samhällsförändring som innebär ökat ömsesidigt hänsynstagande mellan människor? Vilka är i sådana fall drivkrafterna bakom dem? Under 1700-talets mitt sjönk mord och dråpfrekvensen kraftigt i Stockholm och i stora delar av östra Sverige. Samtidigt steg antalet registrerade självmord snabbt. Västra Sverige utvecklades i en helt annan riktning. Vad döljer sig bakom dessa siffror? Johan Söderberg utvecklar i "Våld och civilisering i Sverige 1750-1870" det ekonomisk-historiska perspektivet. I stället för att fokusera enbart på de materiella ekonomiska och tekniska villkoren ägnar sig Söderberg åt samspelet mellan ekonomiska, demografiska och sociala faktorer. Utifrån ett regionalt jämförande perspektiv förs en grundlig diskussion om civilseringsprocessen i Sverige från 1700-talets mitt och drygt hundra år framåt. Avslutningsvis leder resonemanget fram till vår egen tid och de brutala krigshandlingarna i f.d. Jugoslavien. Har utvecklingen verkligen gått framåt? Frågan om vilka ekonomiska och kulturella sammanhang som skapar och bevarar ett civiliserat samhällsklimat är kanske mer angelägen nu än den någonsin varit. "Johan Söderbergs bok är ett storartat exempel på en forskning som öppnar nya och oväntade perspektiv." - Mats Hellspong, Rig (utg. av Föreningen för svensk kulturhistoria) "... den är mycket spännande och ger läsaren en hel del att tänka på. Söderbergs språk är klart och lätt att förstå ... " - Mikael Sundin, Folkets historia "Boken är mycket välskriven och lättläst och bör kunna läsas med behållning även utanför fackhistorikernas begränsade krets." - Ulf Pauli, Bibliotekstjänst