35 brev kring en resa

35 brev kring en resa
Författare
Förlag Lunds universitet, Media-Tryck
GenreGeografi och resor
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor352
Vikt850 gr
Utgiven2019-06-05
SABL
ISBN 9789188899248
Detta är en utgåva av ett urval av de brev som utväxlades mellan Jacob Jonas Björnståhl och medlemmar av familjen Rudbeck under åren 1768–1778, då Björnståhl var lärare och mentor åt Adolf Rudbecks och Sigrid Eva Strombergs två söner Adolf Fredrik och Carl (Fredrik) på deras europeiska grand tour. Björnståhls egen beskrivning av resan gavs ut snart efter hans död (Resa Til Frankrike, Italien, Sweitz, Tyskland, Holland, Ängland, Turkiet och Grekeland, 1–5, Stockholm 1780–1783; verket går vanligen under namnet Björnståhls Resa). I denna bok får vi genom 35 brev, skrivna av de resande eller de hemmavarande, nya perspektiv på den långa resan. Här kommer föräldrarna till de två unga baronerna till tals, liksom de unga männen själva och naturligtvis också reseledaren och läraren Björnståhl. Adolf Fredrik var 13 år när resan började, men resandet passade honom inte, så han återvände till Sverige efter knappa två år för att inleda sin militära utbildning. Carl var 12 år när han lämnade föräldrarna, och han kom att resa tillsammans med Björnståhl i drygt åtta år. Här kan vi följa hans utveckling från de tidiga breven, skrivna på svenska med rund och barnslig handstil, till de senare faktaspäckade och livfulla resebreven, avfattade på franska med eleganta slängar på d-na. Här finns också de gripande avskedsbreven mellan läraren och eleven efter det att Carl påbörjat hemresan till Sverige. Björnståhl reste ensam vidare till Konstantinopel och Grekland – där han dog i dysenteri sommaren 1779. Lars Holm, f. 1934 i Malmö, är doktor i nordiska språk vid Uppsala universitet. Han disputerade (1986) på en avhandling om Jesper Swedbergs Swensk ordabok och har också redigerat och gett ut själva ordboken, som är den första samlade förteckningen över svenskans ordförråd (Skara 2009). Utöver sin lexikografiska forskning har han publicerat en rad kortare studier kring Jacob Jonas Björnståhl och hans resa. Många av hans egna resor har under åren gått i Björnståhls fotspår.