Data Warehouse - Datalager - Verksamhet, Metod, Teknik

Data Warehouse - Datalager - Verksamhet, Metod, Teknik
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreDatalitteratur
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor203
Vikt0
Utgiven1997-01-01
SABQA 76.9.D7
ISBN 9789188862044
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
En bred bild – vad man behöver veta om datalager ”I dagens konkurrensmättade marknad är datalager en oundgänglig tillgång” säger marknadschefen för ett svenskt företag med över en miljon kunder. Tandy i Texas med över 120 miljoner kunder följer via sitt datalager upp vad varje enskild kund köpt de senaste fem åren – vilket varit avgörande för Tandys affärsframgångar. Företagen i USA ligger 3–5 år före Sverige när det gäller datalager. 1996 var året då de svenska företagen kom till insikt om vad ett datalager kan betyda för marknadsandelar och verksamhetsstyrning. DaLa-projektet, som leddes av Peter Söderström under 1996, studerade ett tjugotal företag i Sverige och USA och hur de använde datalager. Projektet genomfördes inom ramen för Dataföreningen i Sverige. Det stöttades av NUTEK och 13 svenska organisationer. Denna bok beskriver hur organisationer drar nytta av datalager. Den beskriver teknik och tillvägagångssätt för hur en organisation inför datalager. Materialet grundar sig på författarens och andras erfarenheter från genomförda projekt inom stora och små organisationer. Boken är uppdelad i sex delar: vision, struktur, process, teknik, organisation och individ. Vad är datalager? Datalager (am. ”Data Warehouse”) är en logiskt sammanhållen datamängd, som är avsedd för analys och som speglar flera tidsperioder genom att data regelbundet hämtas från andra register. Metodiken i denna bok har tillämpats i ett antal organisationer. Boken utgör dokumentation vid två av Dataföreningens kurser.