Drivkraft : att söka sin inre motivation - Runnagården 50 år 2017

Drivkraft : att söka sin inre motivation - Runnagården 50 år 2017
Författare
Förlag Vulkan
GenreHälsa, skönhet och sex
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor262
Vikt320 gr
Utgiven2017-10-26
SABDokb
ISBN 9789188713902
Vår drivkraft. Vår lust att göra, för sakens egen skull. Vår lust att få veta. Att få uppleva. Vår inre motivation. Var kommer den ifrån? Vad beror den på? Ibland upptäcker vi som vuxna att nyfi kenheten, upptäckar-glädjen och vår vilja att gå och sträva dit hjärtat leder oss inte fi nns med oss längre; en förmåga så självklar och enkel när vi har tillgång till den och så gåtfull och svår att hitta när vi förlorat den. Hur får vi drivkraften och motivationen tillbaka? Drivkraft är skriven under år 2017, det år under vilket Runnagården i Örebro fi rar 50 år som behandlingshem. Men Drivkraft är inte i första hand en bok som blickar tillbaka. Tankeövningarna, samtalstemana och intervjuerna i denna bok fokuserar snarare på ett nu och framåt och på människorna som var närvarande och som delade tankarna, orden och erfarenheterna med varandra vid det mänskliga mötet ifråga (klienter, personal, handledare, terapeuter, politiker, utbildare, forskare). En bok att diskutera och refl ektera över. En bok att hitta idéer i. Idéer kring vad det handlar om att kugga i för att hitta sin drivkraft och att bli en hel människa!